Historien om Sol

Her er en liten film om Sol og noe hun sliter med.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre greie for skillet mellom ønske og handling.

- Drøfte handlingsalternativer og konsekvenser av egne handlinger for å oppnå det en ønsker seg.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- RLE, filosofi og etikk:
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati”