Positiv påvirkning

Hvor god er du til å hjelpe andre til å stå imot dårlig påvirkning?

 

I denne oppgaven skal du hjelpe Frina i forskjellige situasjonene hun opplever i skolegården. Av og til er det ikke så lett å vite hva man skal si...

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

 

- Sette egne grenser og stå for det de mener.

- Støtte andre som utsettes for negativ påvirkning.

 

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- RLE, filosofi og etikk
Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”

- Norsk
”Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon.”

- Norsk
”Vurdere egne og andres muntlige framføringer.”

- Norsk
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”