De 10 beste

Diskuter i klassen, gruppa eller med venner – kan dere komme frem til 10 bra måter å si nei på? Åpne sansene deres og tenk gjerne kreativt og originalt!

 

Daniel Craig som spiller James Bond sier han ikke ser noen mening med å røyke. ”Jeg vil ikke at Bond skal røyke. Det er ikke realistisk å være i knallform og røyke 60 om dagen”, påpeker Daniel. Til høyre kan du se flere kjente sitater.

Skriv inn de 10 beste måter du/dere kommer frem til. Denne kan du lagre lokalt og printe ut hvis du vil.


Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Sette egne grenser og stå for det de mener.
- Støtte andre som utsettes for negativ påvirkning.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Norsk, muntlige tekster
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”

Norsk muntlig
”Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon.”

Norsk skriftlig
”Lese kritisk og vurdere teksters troverdighet.”

RLE, filosofi og etikk
”Drøfteverdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”