Argumentasjonsbattle

Dette er Fritjov. Fritjov både røyker og snuser. Klarer du kanskje å overtale ham til å slutte? Chatt med Fritjov via messenger-funksjonaliteten. Gi ham gode argumenter for å slutte med tobakk.

 

Hva svarer du når du blir tilbudt røyk eller snus? Det er nettopp dette du må ta stilling til når Fritjov spør om du vil prøve. Klarer du å snu situasjonen gjennom å bruke argumentasjon? Prøv å målbinde Fritjov med så få kommentarer som mulig.

Han er ikke så tålmodig, så du har bare 2 minutter på å overbevise han. Han er overbevist når du klarer å ta all street cred.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Sette egne grenser og stå for det de mener.
- Støtte andre som utsettes for negativ påvirkning.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Norsk, muntlige tekster
”Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”