Stå imot!

Hvor god er du til å stå imot påvirkning? Ikke la konsekvenstrollet treffe deg med det han kaster mot deg!

 

Her er det om å gjøre å bli truffet av minst mulig ”dårlig påvirkning”. Bruk piltastene for å unngå den dårlige påvirkningen.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Sette egne grenser og stå for det du mener.
- Støtte andre som utsettes for negativ påvirkning.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Norsk, sammensatte tekster
”Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder.”