"Ka du trur"?

Hvorfor tror du stadig færre begynner å røyke? Har ungdom blitt klokere enn de var tidligere? Mer opplyste? Mer selvstendige?


Her finner du noen lenker til statistikk og relevant informasjon. Bruk lenkene og finn ut av årsakene. Kom deg ut og søk!


Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere for at røykfrihet er i ferd med å bli en selvfølge i vårt samfunn.
- Diskutere årsaker til at færre unge røyker i dag.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

- Samfunnsfag
”Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla.”

- Samfunnsfag
”Forklare kvifor kultur ikkje er medfødd, og gjere greie for og analysere kulturelle variasjonar.”