Hvorfor begynner stadig færre å røyke?

Her kan du se en film om hva andre elever tror er årsaken til røykebremsen.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Argumentere for at røykfrihet er i ferd med å bli en selvfølge i vårt samfunn.
- Drøfte årsaker til at færre unge røyker i dag.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Samfunnsfag, samfunnskunnskap
”Analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel.”

- Samfunnsfag
”Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla.”

- Samfunnsfag
”Forklare kvifor kultur ikkje er medfødd, og gjere greie for og analysere kulturelle variasjonar.”