FRIaktivist – hva betyr frihet for deg?

Stor designkonkurranse om FRIHET!

 

Bruk tegneverktøyet til å lage din versjon av FRIHET.

Hva vektlegger juryen?

Juryen vil legge like stor vekt på det du skriver, som på form og farge. Det viktigste for oss er at du gjør deg opp en mening om hva som ligger i ordet frihet, det kan faktisk være mer enn du først hadde tenkt... Når du er ferdig med forslaget ditt kan du lagre den og sende filen til FRI@helsedir.no.

Juryen trekker ut vinnere cirka annenhver måned.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for deg og for fellesskapet.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

RLE, filosofi og etikk
”Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt.”