Velkommen til FRI 8. trinn

Flere enn 110.000 elever deltar i FRI-programmet hvert år. Selve ideen bak er å vise hva det kan bety å være et fritt og selvstendig menneske.


Hva er FRI?

FRI er et treårig undervisningsprogram med fokus på tobakk, som tilbys gratis til alle ungdomsskoler i Norge.

På nett med FRI

FRI-programmet i perm har vært en stor suksess, derfor har vi tilpasset det til nett.

FRI handler om å ta styringen selv og å finne sine egne måter å takle ulike situasjoner på. Her vil du få mulighet til å lære om tobakk og øve deg på å ta egne valg. Du vil blant annet få spille spill, ta tester og gjennomføre ulike spennende leksjoner. Etter hvert som du har brukt nettversjonen vil vi gjerne høre dine meninger. Det som er viktig for deg er viktig for oss, og vi har lyst til å utvikle og forbedre programmet i fremtiden! Kontakt oss gjerne på FRI@helsedir.no.

Vi håper du synes resultatet har blitt bra og at du vil trives med å delta.

Under kan du se FRI-traileren.

Hilsen oss i FRI

  

Verktøykassa / Ressurser

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Uttrykke hva som ligger i begrepet FRI, og hva det innebærer for den enkelte og for fellesskapet.

Kompetansemål - Læreplanen (LK06)

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges.” 

Naturfag, kropp og helse
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”