ikon interaktiv oppgave = Interaktiv oppgaveikon gruppearbeid = Passer også som gruppearbeidikon film = Film
ikon interaktiv oppgave = Interaktiv oppgaveikon gruppearbeid = Passer også som gruppearbeidikon film = Film

Hva skal du kunne etter 8. trinn?

Under ser du kjernepunktene for dette FRI-året.

  • verdsette personlig frihet og selvstendighet
  • se Barnekonvensjonens betydning for deres klasse/gruppe
  • argumentere for at et stort flertall velger tobakksfrihet, og forstå hvorfor færre røyker i dag enn tidligere
  • se at dere påvirker andre, og at dere selv blir påvirket
  • utvikle personlige alternativer til å bruke tobakk i konkrete situasjoner
  • si nei til tobakk på konstruktive måter
  • se at det er mange mulige måter å oppnå det man ønsker seg
  • forstå kortsiktige konsekvenser av tobakk