Hvor mye vet du?

Hvor mye vet du egentlig om alt fra himmel til jord? Mye? Lite? Passe? Finn det ut her!

 

1. I USA alene bruker tobakksindustrien 10 milliarder dollar hvert år på markedsføring av sigaretter.

Fakta: Tobakksindustrien i USA bruker 15 milliarder dollar årlig på markedsføring av sigaretter.

2. Røyker du en 20-pakning om dagen, inhalerer du ca. 1,5 dl tjære hvert år.

 

3. Hvert år dør 2 millioner mennesker av tobakkskader.

Fakta: Årlig dør det 4.8 millioner av tobakkskader i verden.

4. Halvparten av de som røyker vil få en sykdom som de etter hvert kommer til å dø av.

 

5. Om tobakk var et nytt produkt i Norge ville det blitt tillatt.

Fakta: Tobakk ville ikke blitt tillatt fordi det er et helsefarlig produkt.

6. Hvert tiende menneske som lever i verden i dag kommer til å dø av sykdommer som skyldes tobakk.

 

7. Den internasjonale tobakksindustrien bruker lite penger på reklame.

Fakta: Industrien bruker milliarder av dollar på reklame, spesielt i u-land der det i flere land enda ikke er reklameforbud.

8. De som har høy utdanning røyker mest.

 

9. Tobakksindustrien lager produkter som er ufarlige for helsen.

Fakta: Tobakksrøyk inneholder mer enn 400 kjemiske stoffer og snus inneholder mer enn 2500 kjemiske stoffer, mange av disse stoffene er kreftfremkallende.

10. Man får i seg mer nikotikn ved å røyke enn ved å snuse.

 

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Få kunnskap om tobakk og dens virkninger.
- Finne arenaer for å ytre seg, bli hørt og få tilbakemelding. Kunne mestre skriftlig fremstilling.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Norsk, sammensatte tekster:
”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”

Naturfag, kropp og helse (Ernæring og helse)
”Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene.”