Den store, unike tobakksskadeloven

Tobakksskadeloven fastsetter mye som omhandler din hverdag, men vet du egentlig hvor mye den preger ditt daglige liv?

 

Under kommer 10 spørsmål. Klikk på det du mener er de riktige svarene, men pass på – her kan det være flere riktige svaralternativer! Korrekte svar blir markert med rosa.

1. Hvor er det ikke lov å reklamere for tobakksvarer:

Forklaring:
Alle former for reklame for tobakksvarer er forbudt.

2. Dersom man skal dele ut produkter gratis, hvor mye tobakk kan produktet inneholde?

Forklaring:
Enhver form for gratis utdeling av tobakksvarer er forbudt.

3. Hva er formålet med tobakksskadeloven?

Forklaring:
Formålet med loven er å begrense helseskadene som tobakksbruk medfører.

4. Hva kan man regne som tobakksvarer?

Forklaring:
Tobakksvarer defineres i loven som ”varer som kan røykes, innsnuses, suges eller tygges såfremt de helt eller delvis består av tobakk.”

5. Hvor er det ikke lov å røyke?

Forklaring:
Du har rett til å puste i røykfri luft over alt der allmennheten har adgang.

6. Når fikk vi første gang en lov om vern av tobakkskader?

Forklaring:
Lov om vern mot tobakksskader trådte i kraft i 1975.

7. Hvilke(t) produkt(er) behøver ikke være merket med advarende tekst om bruk?

Forklaring:
Alle tobakksvarer skal være merket med tekst som forteller om helseskadene ved bruk av tobakk.

8. Hva er det ikke lov å reklamere for?

Forklaring:
Alle former for reklame for tobakksvarer er forbudt. Det samme gjelder for piper, sigarettpapir og sigarettrullere.

9. Hva kan loven sette maksimumsgrenser for?

Forklaring:
Loven omhandler tobakksvarers innhold, herunder maksimalgrenser for bestanddeler, vekt, filter, innpakning m.v.

10. Når kan man selge tobakksvarer?

Forklaring:
De under 18 år kan faktisk selge tobakk så lenge en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Ellers er aldersgrensen 18 år.

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Få kunnskap om lover og forskrifter omhandler vern mot tobakksskader.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

RLE, filosofi og etikk
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”