Noen gode ideer?

Vi er opptatt av å ta vare på miljøet og å minske forbruket, men synes også at elevene fortjener premier når de har bidratt med noe bra.

 

Derfor kunne vi tenke oss dine forslag til ting du synes passer seg til premiering, på den måten slipper vi gi bort ting som bare går rett i søpla.

Her kan du tipse oss om interessante, smarte, morsomme, kule og/eller nyttige FRIting og -tang.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Finne arenaer for å ytre seg, bli hørt og få tilbakemelding. Kunne mestre skriftlig fremstilling.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

Norsk, muntlige tekster
"Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.”

Norsk, sammensatte tekster
”Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.”

Norsk, skriftlige tekster
”Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri.”

Samfunnskunnskap
”Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla.”