8/1 Meg selv her og nå

http://www.wisdomquotes.com/cat_changegrowth.html
http://www.ordtak.no/index.php?emne=forandring

8/1 Det har vært en gang

http://www.wikipedia.no
http://no.wikipedia.org/wiki/Kardemommeloven
http://no.wikipedia.org/wiki/Rio-konferansen
http://www.historie.cappelen.no
http://no.wikipedia.org/wiki/Menneskerettighetserklæringen
http://mix.hive.no/~sisseljo/NSM/samer.htm
http://www.menneskerettighetskurs.aktive-fredsreiser.no/hvilke_rettigheter/kvinner.htm
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2131484.ece
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/handlingsplan_mot_menneskehandel.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/1995/NOU-1995-18/35/4.html?id=337335
http://www.ung.no/tobakk/811_R%F8ykeloven.html
http://reddbarna.no/default.asp?V_ITEM_ID=820
http://www.answers.com
http://www.ordnett.no

Lenker
Den gylne regel:
http://www.skoletorget.no/abb/kr/Multikulti/gyldenreg/gr.html

Magna Carta:
http://www.britannia.com/history/docs/magna2.html (engelsk utgave)

Lappekodisillen:
http://www.lovdata.no/all/hl-17511002-000.html
http://www.ajasamisksenter.no/lappekodisillen-et-historisk-tilbakeblikk.326218-52181.html  
http://www.lovdata.no/all/hl-17511002-000.html

Den amerikanske uavhengighetserklæringen:
http://www.ushistory.org/declaration/document/index.htm (erklæringen)
http://www.ushistory.org/declaration/document/images/declarationscanbig.jpg  (selve dokumentet)

Den franske revolusjon:
http://www.studenttorget.no/index.php?artikkelid=659&back=1

Konvensjonen om slaveri:
http://www2.ohchr.org/english/law/slavery.htm

Verdenserklæringen om menneskerettighetene: http://www.unesco.no/generelt/unesco/instrumenter/v-erkl.html 

Konvensjonen om kvinners politiske rettigheter:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diana/undocs/32798-7.html

Kardemommeloven:
http://www.jusshjelp.com/kardemommeloven.htm

FNs Barnekonvensjon:
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf

Kortversjon, bokmål:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/Barnekonvensjonen-kortversjon-norsk.html?id=87582

Kortversjon nynorsk:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/Barnekonvensjonen-nynorsk.html?id=87589

Kortversjon PDF:
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/269516-bokmal.pdf

Røykeloven:
http://www.lovdata.no/all/hl-19730309-014.html 

8/2 Hva mener du?

http://www.imdb.com/
http://www.quotegarden.com/smoking.html
http://www.randomterrain.com/favorite-quotes-smoking.html 

8/4 FØRING

Hvorfor røyk?
http://www.helsedirektoratet.no/tobakk/strategier_satsinger/forebygging_skolen/
hvorfor_r_yker_ungdom__6745

8/5 Konsekvenskroppen

http://www.fristedet.no/fri/kunnskapsbank/fakta_om_r_yk_/

8/5 Røyke- og SnuseKonverteringsKalkulator

Beregningsgrunnlag

8/5 Spør Nettsøster!

www.fristedet.no
www.klara-klok.no

8/5 Intervju eller artikkel

http://www.tinget.no/no/Systemsider/Aktuelt/Intervjuarkiv/Intervju-en-politiker/

9/2 Bruk din stemme

https://www.nfi.no/filmmuseet/studieopplegg/vdg_slik_blir_en_film_til.pdf 

9/4 Er det ikke bare å slutte da?!

http://www.helsedirektoratet.no/tobakk/royking/helseskader_ved_r_yking_308934

http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/folkehelse/samfunnshelse
/barn_unge_og_gravide/article56539-6571.html

http://www.uib.no/isf/people/doc/siren/skoleunik/
http://www.aglo.no/aglo012.htm

9/5 Nettsøster

http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/folkehelse/samfunnshelse
/barn_unge_og_gravide/article56539-6571.html

http://www.uib.no/isf/people/doc/siren/skoleunik/
http://www.aglo.no/aglo012.htm 

9/5 Ta en debatt og la den vandre

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bld/bro/2006/0011/ddd/pdfv/288518-handbok_ungd.rad.pdf

10/1 Meg selv – før og nå

http://www.wisdomquotes.com/cat_changegrowth.html
http://www.ordtak.no/index.php?emne=forandring

10/2 Snus og snusk 

http://www.norsknettskole.no/ressurssidene/view.cgi?&link_id=0.1301.1331&session_id=372496204&spraak=bm
http://www.geocities.com/CollegePark/Field/9480/oppslag.html#avisinnlegg
http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00011/Faktaark_om_snus_11523a.doc
http://www.helsenytt.no/artikler/snus.htm
http://www.ung.no/tobakk/972_Fakta_om_snus.html 

10/2 Historien om Max

http://norskfilmforum.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=27663 

10/4 Sterke meninger?

http://www.finnmark.org/VisNyhet.asp?Id=924
http://www.adbusters.org/spoofads/printad/#1  
http://www.ressurssidene.no/view.cgi?&link_id=0.3632.3634&session_id=0&spraak=bm 

10/5 Noe å slåss for!

http://www.politi.no/portal/page?_pageid=34,49028&_dad=portal&_schema=PORTAL&
articles2_mode=about&articles2_articleId=24247&navigation3_mode=shortcuts1&
navigation4_mode=shortcuts1&articles5_mode=aboutCategory_od&
articles5_articleGroupName=Tjenester%20Underkategori&navigation1_selectedItemId=2342&
orgUnitId=2110&uicell=12484.JPG&navigation3_parentItemId=2342
berge.typepad.com/Skolearbeid/ PaalBergesamfunnslaerekap1.doc

http://religion.cappelen.no/c18011/artikkel/vis.html?tid=25665 

B/1 Lag en pressemelding

Kommunikasjonsforeningen (www.kommunikasjon.no). 

Verktøykassa / Ressurser

Poenget med oppgaven