Test deg selv!

Her kan du ta en test som egentlig er for de som røyker, men den kan være fin å ta for de som ikke gjør det også. Så vet man litt om hvordan andre har det.

 

Klikk på ikonet for å ta testen.

 

Verktøykassa / Ressurser

 

 

Poenget med oppgaven

Pedagogiske mål – FRI

- Gjøre greie for skillet mellom ønske og handling.

- Drøfte handlingsalternativer og konsekvenser av egne handlinger for å oppnå det en ønsker seg.

Kompetansemål – Læreplanen (LK06)

- RLE, filosofi og etikk:
”Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.”