Hjem

Velkommen til FRI!
FRI er et gratis undervisningsprogram som tilbys alle ungdomsskoler i Norge.
Målet er å vise hva det kan bety å være et fritt og selvstendig menneske, om å
ta egne valg – og å stå for dem.

8Trinn
9Trinn
10Trinn

Valid XHTML 1.0 Strict